Followers

Sunday, January 15, 2006

אלכסנדר קופצב. שיכור מקומי?

חבר הנהלת אגודת-חסידי-חב"ד במדינות חבר העמים ורב בית הכנסת 'בלשייא ברונייא' הרב יצחק קוגן אומר ל'ידיעות אחרונות' כי "משטרת מוסקבה הבטיחה להגביר את השמירה על בתי הכנסת, ואפילו פורסמו הודעות רשמיות שהשמירה כבר תוגברה. אבל לא זו בלבד שהיא לא תגוברה - אין שמירה כלל". בתוך כך, צוטט איש העסקים ארקאדי גיידמאק, שהטיס במטוסו הפרטי יהודי שנפצע בפיגוע הדקירה במוסקבה, כי "הפיגוע לא היה על רקע אנטישמי וכי מדובר בשיכור מקומי שפרץ לבית הכנסת".

No comments: